I Gala Krzepcy Bez Cukru 15.10.2017

I Gala Krzepcy Bez Cukru odbyła się na historycznym ringu bokserskim w Hali Gwardii jako gwóźdź programu Słodkiego Tygodnia Bez Cukru 2.0. Było to 7 dni wykładów i warsztatów, w których wzięło [...]